Ποια είναι τα 10 νέα προγράμματα επιδότησης και “Εξοικονομώ”

Τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ενωση έχει ως στόχο τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα ...