Net Metering, Φωτοβολταϊκά

Net metering – Πλήρης οδηγός

Σε πρόσφατο άρθρο που δημοσιεύτηκε από την ecopress.gr, o υπεύθυνος εκστρατείας για θέματα ενέργειας και κλιματικών αλλαγών στο Ελληνικό Γραφείο της Greenpeace Τάκης Γρηγορίου, λύνει συχνές απορίες αναφορικά με την «αυτοπαραγωγή» ή net metering. Συγκεντρώσαμε εδώ ορισμένες από αυτές που θεωρούμε ότι θα σε βοηθήσουν και προσθέσαμε κι άλλες που θεωρήσαμε χρήσιμες:

1. Τι είναι η αυτοπαραγωγή και τι κερδίζουμε με αυτήν;

Με τον όρο «αυτοπαραγωγή» (net metering) εννοούμε τη δυνατότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρές Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (κυρίως φωτοβολταϊκά) για ιδιοκατανάλωση στο κτίριό μας. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να εξοικονομήσουμε χρήματα από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ και να βοηθήσουμε σημαντικά το περιβάλλον και το κλίμα, αφού παράγουμε με καθαρό και ανανεώσιμο τρόπο τη δική μας ενέργεια.

2. Ποια η διαφορά της από το πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη» που ίσχυε μέχρι σήμερα;

Σε αντίθεση με το πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη», όπου πουλάμε την ενέργεια που παράγουμε σε μία συμφωνημένη τιμή στο δίκτυο, με το net metering τη χρησιμοποιούμε για δική
μας κατανάλωση. Συμφέρει περισσότερο η αγορά και λειτουργία ενός φωτοβολταϊκού συστήματος για 25-30 χρόνια από την αγορά του ηλεκτρικού ρεύματος από το δίκτυο για το ίδιο διάστημα καθώς το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος στη χώρα μας έχει πολλαπλασιαστεί τα τελευταία 10 χρόνια.

3. Δηλαδή μπορώ να μην ξαναπληρώσω λογαριασμό της ΔΕΗ;

Όχι, διότι στον λογαριασμό της ΔΕΗ υπάρχουν πάγιες χρεώσεις που δεν σχετίζονται με το ηλεκτρικό ρεύμα (π.χ. δημοτικά τέλη, φόροι κτλ).

4. Τι θα κάνουμε όμως το βράδυ που δεν υπάρχει ήλιος; Μπορεί η αυτοπαραγωγή να καλύψει πλήρως τις ανάγκες μας για ηλεκτρική ενέργεια;

Ναι μπορεί, διότι με το νέο θεσμικό πλαίσιο επιτρέπεται η δωρεάν “αποθήκευση” της περίσσειας ενέργειας στο δίκτυο. Αυτό ονομάζεται ενεργειακός συμψηφισμός. Όταν κατά τη διάρκεια της ημέρας παράγουμε περισσότερη ενέργεια από ό,τι χρειαζόμαστε, η περίσσεια “αποθηκεύεται” (σχεδόν) δωρεάν στο δίκτυο, ώστε να την πάρουμε πίσω το βράδυ που τη χρειαζόμαστε.

Αν χρειαστούμε ακόμα περισσότερη ενέργεια, τότε αγοράζουμε κανονικά όπως και σήμερα. Αν χρειαστούμε λιγότερη, τότε η πλεονάζουσα ενέργεια “πιστώνεται” και μεταφέρεται για επόμενη περίοδο (τετράμηνο όπως εκδίδονται οι λογαριασμοί ηλεκτρικής ενέργειας). Ο τελικός συμψηφισμός γίνεται μετά από τρία έτη. Τυχόν πλεόνασμα ενέργειας μετά την ολοκλήρωση της τριετίας χάνεται. Αυτό συμβαίνει για να υπάρχει κίνητρο να εγκαταστήσουμε μόνο όσα φωτοβολταϊκά χρειαζόμαστε (με βάση τις ετήσιες πραγματικές μας ανάγκες) και όχι περισσότερα. Επίσης, τελικός συμψηφισμός πραγματοποιείται και στην περίπτωση που επιλέξουμε να αλλάξουμε πάροχο (θα χρειαστεί νέα σύμβαση με τον νέο πάροχο).

5. Δηλαδή δεν χρειάζομαι μπαταρίες;

Όχι, αφού το ρόλο της “μπαταρίας” έχει το δίκτυο της ΔΕΗ. Με τα σημερινά δεδομένα, η αγορά μπαταρίας αυξάνει το κόστος εγκατάστασης αρκετά ώστε να αποτελεί συμφέρουσα επιλογή μόνο σε κτίρια που βρίσκονται αποκομμένα από το δίκτυο (τα περισσότερα χρησιμοποιούν ντιζελογεννήτριες για ρεύμα). Ωστόσο, με τον ρυθμό που εξελίσσονται σήμερα οι σύγχρονες μπαταρίες είναι θέμα χρόνου να μειωθεί το κόστος στο βαθμό που θα αποτελεί συμφέρουσα οικονομικά επιλογή για όλες σχεδόν τις περιπτώσεις. Η ηλιακή ενέργεια, αυτός ο τεράστιος φυσικός πλούτος της Ελλάδας,  είναι εδώ για να μείνει και να λύσει τα περισσότερα ενεργειακά προβλήματα της χώρας μας!

6. Μπορώ όμως να καλύψω τις ανάγκες μου και για θέρμανση;

Βεβαίως. Μία από τις θετικές “παρενέργειες” του net metering είναι ότι αποτελεί κίνητρο για  την αντικατάσταση ρυπογόνων συστημάτων θέρμανσης που χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα με αποδοτικές αντλίες θερμότητας. Συνεπώς κάποιος μπορεί να αγοράσει ένα φωτοβολταϊκό σύστημα ικανό να καλύπτει το έξτρα ρεύμα που θα καταναλώνουν οι αντλίες και να ελαχιστοποιήσει τις συνολικές δαπάνες για ενέργεια (θα πληρώνει μόνο τα υποχρεωτικά τέλη του λογαριασμού του).

7. Ποια είναι τα βήματα, λοιπόν, που πρέπει να κάνω για να αρχίζω να επωφελούμαι από το net metering?

Η αδειοδοτική διαδικασία είναι σχετικά απλή και ολοκληρώνεται σε μικρό χρονικό διάστημα. Καταρχάς απαιτείται μία αίτηση προς τον ΔΕΔΗΕ, ο οποίος πρέπει να σας απαντήσει εντός ενός μηνός με την προσφορά σύνδεσης. Έπειτα υποβάλλεται αίτηση για τη σύναψη σύμβασης συμψηφισμού προς τον προμηθευτή με τον οποίον είναι συμβεβλημένος ο αυτοπαραγωγός. Η σύμβαση υπογράφεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή του σχετικού αιτήματος. Έπειτα γίνεται η πιστοποίηση του μετρητή παραγωγής, η εγκατάσταση και τέλος η σύνδεση. Το συνολικό χρονικό διάστημα υπολογίζεται κοντά στους 2-3 μήνες. Η Thermoklima αναλαμβάνει όλη την διαδικασία δημιουργίας φακέλου net metering για εσένα.

8. Σε πόσα χρόνια μπορώ να κάνω απόσβεση της επένδυσης μου και ποια είναι η ετήσια απόδοση?

Η διάρκεια παραγωγής των φωτοβολταϊκών είναι 25 χρόνια και η αρχική επένδυση φωτοβολταϊκών στέγης αποσβένεται σε περίπου 3-4 χρόνια για τις οικίες και 2-3 χρόνια για τις επιχειρήσεις. Συνολικά, η ετήσια απόσβεσης της επένδυσης μπορεί να αγγίξει ή και να ξεπεράσει το 30%!!

9. Ποια είναι τα περιβαλλοντικά οφέλη του net metering?

Η αυτοπαραγωγή συνδέεται άμεσα με την εξοικονόμηση ενέργειας, αφού μειώνει το ενεργειακό αποτύπωμα του κτιρίου και – συνεπώς – τις ανάγκες για αγορά ηλεκτρικού ρεύματος, όπως περίπου κάνει ένας ηλιακός θερμοσίφωνας για ζεστό νερό χρήσης. Επιπλέον αποτελεί κίνητρο για ορθότερη χρήση της ενέργειας αλλά και περαιτέρω ενεργειακή αναβάθμιση, μέσω της αντικατάστασης του ρυπογόνου καυστήρα πετρελαίου με αποδοτικές αντλίες θερμότητας (που θα καταναλώνουν ρεύμα προερχόμενο από το φωτοβολταϊκό).

Κυρίως, όμως, ας μην ξεχνάμε ότι το ηλεκτρικό ρεύμα παράγεται με πολύ καταστροφικό τρόπο για το περιβάλλον, το κλίμα και τη δημόσια υγεία: με καύση άνθρακα (λιγνίτη), φυσικού αερίου και πετρελαίου. Ειδικότερα η καύση άνθρακα για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος είναι η βασικότερη πηγή εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στον πλανήτη. Με την αυτοπαραγωγή βοηθούμε την προστασία του περιβάλλοντος, μειώνουμε την τοπική ρύπανση και συμβάλλουμε άμεσα στην καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών.

Το ήξερες ότι τα φωτοβολταϊκά πάνελ μπορούν να έχουν ζωή μέχρι και 40-50 ετών ανεξάρτητα από τα συνήθως 25ετή συμβόλαια με τον ηλεκτρικό πάροχο?

 

 

Related Posts